DYRELIV

imageSer vi bort fra Russland, har Romania Europas største populasjon av ulver og bjørner. Det finnes 2500 registrerte ulver og 5500 registrerte brunbjørner. De fleste lever i Transylvania, men  enslige ulver og bjørner kan også dukke opp i det varme Deltaområdet.

Romania har 30% av Europas gaupebestand og gaupe er derfor vanlig flere steder på landsbygda. Hjort, grevling, villsvin og rev er også helt alminnelig. I Svartehavet er det en stor bestand av delfiner og i Deltaet er det over 740 fiskearter – sammen med Europas største koloni av fugler, slanger og krypdyr. Deltaområdet sies også å ha et karpefiske av internasjonalt format.

Når det gjelder landbruket, så er sauehold den viktigste næringen. I Romania er det omtrent like mange sauer som innbyggere, noe selvironiske rumenerne fleiper med innimellom. Forholdet mellom sauehold og ulvebestanden er avslappet,- trolig på grunn av et godt fungerende gjetersystem. Noe vår kong Harald kommenterte etter et besøk i Romania på 90-tallet, - som et apropos til vår egen ulvedebatt.

Likevel har sultne bjørner har skapt frykt i en del områder. De trekker ned til husene i landsbyene i perioder med lite mat.

I Romania jaktes på de fleste pattedyr i perioder. Unntaket er i Deltaområdet – der alle dyr er fredet uansett årstid. Dette for å bevare området som det er. Fiske tillates likevel etter offisielle regler.

Dyrelivet i landet har siden revolusjonen fått mye fokus i TV, og rumenerne er svært bevisste på å bevare sin frodige fauna. I de store byene har forurensingen skapt problemer, og løshunder er et påtakelig problem f.eks i Bucuresti.

De angriper ikke mennesker ,men representerer en smittefare og trafikkal uro i bybildet. Tiltak for å fjerne løshundene er satt i gang, på tross av trusler fra den franske dyrebeskyttelsen med det rustne sexsymbolet Bardot i spissen. Rumenerne selv sier at Bardot er mer bekymret for rumenske hunder enn rumenske mennesker.

Media om Romania

www.romaniareiser.com

www.romaniareiser.com
Mangalia

Therme Bucuresti

GURA PORTITEI ROMANIA

GURA PORTITEI ROMANIA
Det rumenske Donaudeltaet er Europas største våtmarksområde med et unikt fugle- og dyreliv.

FAGARAS ROMANIA

FAGARAS ROMANIA
Fagarasfjellene er det ultimate av rumensk alpine landskap. Her finner du også "verdens herligste vei" ifølge engelske TOP GEAR

Donaudeltaet Romania

NYTT INNEN TURISME

BESØK ROMANIA | visitromania.no

BESØK ROMANIA I 2016 !

www.visitromania.no | " Romania er en reise verdt - tar du en tur? " | Norsk reisebyrå med Romania som spennende reisemål | Promopresentasjon varighet 03:44 |

Posted by Destinasjon Romania on 8. desember 2015