LIPOVENENE – ROMANIAS STOLTE MINORITET

image

I de små landsbyene ute i Donaudeltaet er 95% av befolkningen lipovener. Lipovenene er etterkommere av en russisk folkegruppe som kom til Romania på 1770-tallet fordi de følte seg forfulgt av daværende russiske tsar Nicolai 1. De har siden da levd fredelig side ved side med den andre folkegruppen i deltaet, de tyrkiske tartarene. Lipovenene er anslått til 39000 i tallet i rumenske statistsikker.

Lipoven betyr "furutre" på russisk. Lippovenene levde etter en tradisjon som sa at det ikke var lov å fjerne et hårstrå fra kroppen, så mennene hadde langt skjegg. Da den russiske tsaren ga påbud om at alle menn i Russland skulle fjerne skjegget sitt, nektet lipovenene. Soldatene fanget skjeggete lipovener i en furusskog, hogg ned et furutre og knakk dette treet i to deler. De med langt skjegg måtte putte skjegget sitt i bruddet - og deretter kutta soldatene  av skjegget ved å presse de to furudelene sammen igjen i en smertefull prosess. - Dette sier i alle fall legenden, og denne folkegruppen hadde fått et navn.

Verre for tsaren og den russiske kirken var det at lipovenene hadde sin egen kirke og egen troslære, og dette var nok hovedgrunnen til at de ble forfulgte og måtte flykte ut av landet.

Lipovenene kom på de enkle båtene sine ned Donaudeltaet og fant altså sitt nye hjem i det store deltaområdet i Romania. I de 230 årene som har gått, har lipovenene klart å beholde på sin kultur og egenart, ikke minst ved å holde liv i sitt russiske språk og sin egen kirke, "The Church of Old Rite". Sparsommelige, enkle og stolte er inntrykket de gir i dagens Romania.

Lipovene skiller seg ut med sitt russisk-skandinaviske og blonde utseende, men også ved at de har en kulturtradisjon som vektlegger ærlighet og en spartansk livsform. De fleste er fiskere, og de lever av det de fisker fra sine enkle trebåter. De bor i enkle hus og hytter ute i sumpområdene, og de eldste har neppe vært utenfor vannkanalene sine.

En kjenning av meg som har lipovensk bakgrunn sier at mafiaen i Romania er overalt, men ikke i lipovenerlandsbyene - for det er ikke noe å tjene der.  Dette er nok en sannhet med modifikasjoner, men lipovenene er  strengt religiøse og lever i et tett samfunn med hverandre. Religionen griper inn i det meste. Blant annet skal man kun basere seg på bønn ved sykdom. Lipovensk ungdom som flytter ut av deltaområdet kommer ofte i konflikt med sin egen familie eller det rumenske storsamfunnet på grunn av disse sterke kontrastene.

Klisjeene i det rumenske storsamfunnet om minoriteter har også rammet lipovenene. Mens sigøynerne har blitt sett på som tyvaktige og organiserte skurker, har lipovenene blitt sett på som vodkadrikkende arbeidsledige som ikke går unna for en slåsskamp.

Resultatet i begge tilfeller har vært at storsamfunnet har prøvd å overse dem eller holde seg unna dem. Lipovenene har også på mange måter klart seg selv og har heller ikke ropt på hjelp eller tjenester fra storsamfunnet. Alkoholen har derfor vært en løsning for de lipovenene som har falt utenfor.

imageCeausescu prøvde å regulere Donauområdet på flere måter, og da var lipovenene i veien. At Donaudeltaet ble brukt som dumping av farlig anfall, fikk også direkte konsekvenser for lipovenenes livssituasjon. Generelt sett har lipovenene blitt oversett og glemt - inntil i dag.

I dag framstilles lipovenene positivt i rumenske reiseliv og massemedia. De er eksotiske og spesielle. Ungdom med lipovensk bakgrunn sier i dag  gjerne og høyt at de er lipoven, - noe mange prøvde å skjule tidligere - og den vanlige rumener ser på folkeslaget ute i Donaudeltaet med respekt.

Det sier seg selv at livsstilen til lipovenene er truet og at lipovenene integreres mer og mer i det moderne rumenske samfunnet.

Fisket i Donaudeltaet er avgjørende for lippovenenes framtid. Hvis næringsgrunnlaget blir borte, vil også lipovenlandsbyen forsvinne.

 

Bilder fra området:

The Danube Delta Pictures - Romania

Media om Romania

www.romaniareiser.com

www.romaniareiser.com
Mangalia

Therme Bucuresti

GURA PORTITEI ROMANIA

GURA PORTITEI ROMANIA
Det rumenske Donaudeltaet er Europas største våtmarksområde med et unikt fugle- og dyreliv.

FAGARAS ROMANIA

FAGARAS ROMANIA
Fagarasfjellene er det ultimate av rumensk alpine landskap. Her finner du også "verdens herligste vei" ifølge engelske TOP GEAR

Donaudeltaet Romania

NYTT INNEN TURISME

BESØK ROMANIA | visitromania.no

BESØK ROMANIA I 2016 !

www.visitromania.no | " Romania er en reise verdt - tar du en tur? " | Norsk reisebyrå med Romania som spennende reisemål | Promopresentasjon varighet 03:44 |

Posted by Destinasjon Romania on 8. desember 2015